logo

OPIS PROJEKTU

Oferty pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania: 07.11.2017 r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Optymalizacja procesu biznesowego (świadczenia usługi – tworzenia i dostarczania oprogramowania dla sektora B2B) z wykorzystaniem TIK oraz stworzenie usługi elektronicznej typu SAAS w formie platformy sprzedażowej dedykowanej dostawcom produktów spożywczych” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, spółka ogłasza nabór ofert na przygotowanie i uruchomienie Kompleksowego systemu wsparcia działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – zadanie 1, 2, 3.

 

Załączniki:

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data dodania: 20.11.2017 r.

Załączniki: